Hehku MC Turku

Hehkulogo120x112

HEHKU MC

Hehku MC historia

Hehkun syntyhetki liittyy Turkuun ja vuoteen 2001, jolloin alueella asuva itäpyöräharrastaja päätti hakea väestötietorekisteristä tietoonsa kaikki Turun ja lähialueen itäpyörien omistajat. Itäpyörillä viitataan yleensä itäblokin maissa valmistettuihin moottoripyöriin, joista yleisimpinä voi mainita Uralit (IMZ), Dnepr (KMZ), JAWAt ja IC:t. Aktiivinen harrastaja lähetti kaikille tietoonsa saaneille itäpyöräharrastajille kutsun saapua keskustan tuntumassa olleelle Kesoil-huoltoasemalle. Eräänä iltana tuolle huoltoasemalle saapui sankka joukko järjestäytymään ja perustamaan yhdistystä rakkaan harrastuksen edistämiseksi. Ensimmäiseen tapaamiseen saapui useita kymmeniä harrastajia, allekirjoittanut muiden mukana ja Hehkun alkuhetket lasketaan alkaneen tuosta illasta.

Kerhon ja yhdistyksen nimi muotoutui vasta myöhemmin ja nimi Hehku – venäjäksi блеск (=hohde) – on saanut alkunsa latausvalon hehkusta, joka usein hehkui ajovalon kannesta heikohkon lataustehon seurauksena. Hehku Mc:n kantavana ajatuksena on alusta lähtien ollut ”vaikeuksien kautta voittoon”, joka kuvastaa sekä itäpyörien laatua että niiden kuljettajien elämänasennetta: Periksi ei anneta! Minkä ihminen on kerran tehnyt, sen ihminen myös korjaa (vaikka tien päällä)!

Hehkulla on reilun 20-vuotisen taipaleensa aikana ollut kaikkiaan kolme kerhotilaa. Moottoripyöräkerhoa kun on vaikea kuvitella ilman kerhotiloja. Jäsenet tarvitsevat tiloja moottoripyöriensä korjaamiseen ja rakentamiseen sekä yhteiseen ajanviettoon. Kerhotila on myös ns. neutraalitila, jossa siviiliminällä ei ole merkitystä. Jäsen voi olla iso yrityksen toimitusjohtaja tai työtön juoppo, kaikki ovat samalla viivalla ja samanarvoisia kerhoveljien rinnalla. Teot ja persoona ratkaisevat, eikä jäseneksi pääse ilman koeaikaa.

Ensimmäinen talli sijaitsi Raisiossa eräässä teollisuuskiinteistössä. Moottoripyöräkerhojen tilat sijaitsevat hyvin usein erilaisten liiketilojen yhteyksissä, luultavasti kiinteistön vuokra- tai hintatason sanelemana. Toinen talli sijaitsi Turussa niin ikään teollisuuskiinteistössä ja kolmas ja tämänhetkinen talli sijaitsee Liedossa Turun naapurikunnassa ja on teollisuushalli.

Kerhon olemassaolon aikana jäsenmäärä on vaihdellut. Jäseniä on tullut ja jäseniä on mennyt, kuten missä tahansa harrastustoiminnassa. Hehku on kuitenkin säilyttänyt elinvoimansa ja eikä merkkejä toiminnan hiipumisesta ole. Kerhon jäsenten keskimääräinen ikä on alle 40 vuotta ja vaikka myös Hehkua uhkaa ukkoutuminen – toive uusien, innokkaiden ja aktiivisten jäsenten eksymisestä kerhon toimintaan pysyy korkealla!

Hallituksen puolesta jäsen Häkä.